Strengere aanpak van het gebruik van pyrotechnisch materiaal in en rond voetbalstadions

Supporters, gelieve dit persbericht nog door te nemen over pyrotechnisch materiaal.

PERSBERICHT
Annelies Verlinden

Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

In en rond voetbalstadions – en zelfs op het gehele grondgebied – is het gebruik van pyrotechnische voorwerpen zoals rookbommen, knalbommen en Bengaals vuur in het kader van voetbalwedstrijden door de voetbalwet verboden. Ondanks het verbod zijn er echter voetbalsupporters die deze pyrotechnische voorwerpen blijven gebruiken, met alle gevolgen van dien. Minister Verlinden voert daarom de strijd tegen deze middelen fors op. De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond scharen zich achter deze aanpak.

Het aantal administratieve procedures voor pyrogerelateerde inbreuken in en rond voetbalstadions is tussen 2015 en 2019 gestegen van 133 naar 388. In 2020, een jaar waarin de overgrote meerderheid van de wedstrijden zonder publiek plaatsvond, waren dit er alsnog 146. Voor de eerste helft van 2021 waren het er 39. De voorbije maanden werden daarnaast verschillende spelersbussen zwaar beschadigd door supporters die met pyrotechnisch materiaal de bussen verwelkomden of uitwuifden, maar die daarmee zonder het te beseffen hun eigen spelers in gevaar brachten. Verschillende buschauffeurs luiden daarom de alarmbel.

Voorontwerp wijziging voetbalwet

De daders negeren de grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor zichzelf, hun medesupporters, het veiligheidspersoneel en de spelers. Hoog tijd dus om een tandje bij te steken in de strijd tegen pyrotechniek. Op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor een wijziging van de voetbalwet.

Het voorontwerp is gericht op een strengere en ruimere aanpak van het gebruik van pyrotechnische middelen. Vooreerst voorziet het in verhoogde minimumsancties: een administratieve geldboete van duizend euro en een stadionverbod van twee jaar voor het hanteren van Bengaals vuur en een administratieve geldboete van vijfhonderd euro en een stadionverbod van één jaar voor het gebruik van andere vormen van pyrotechnische middelen. 

Daarnaast zal het faciliteren van het gebruik van pyrotechniek, door bijvoorbeeld het binnenbrengen van pyrotechnische voorwerpen of het met doeken verbergen van daders, niet langer worden aanvaard. Ook zal het gebruik van pyrotechnische voorwerpen 48 uur voor en na de wedstrijd kunnen worden bestraft. Zo wordt het ook tijdens trainingen, op vieringen en tijdens de verplaatsingen van de spelersbussen verboden.

De clubs nemen ook hun verantwoordelijkheid. Zij nemen maatregelen om het gebruik van pyrotechnische voorwerpen door de eigen supporters te ontraden. Minister Verlinden wil de clubs, lokale overheden en politiediensten ondersteunen in hun aanpak, met een toolbox die inspiratie kan bieden bij de opmaak van een actieplan tegen het gebruik van pyrotechnische middelen.

“We willen de illusie doorbreken dat pyrotechniek en sfeer onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Een mentaliteitswijziging in dit kader is absoluut noodzakelijk, want pyrotechnische middelen kunnen tot ernstige verwondingen leiden”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

“Pyrotechniek wordt vaak als spectaculair beschouwd, maar het is vooral een synoniem voor gevaar en risico’s voor iedereen op en rond het voetbal. Ettelijke verhalen van medewerkers, toeschouwers, pers en ook spelers tonen dat aan. We zullen daarom nog meer inzetten op overleg met clubs en media om geen beelden met pyrotechniek meer in te zetten, maar vooral wijzen op de risico’s die het gebruik ervan met zich meebrengt”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League.

Peter Bossaert, CEO van de KBVB, benadrukt andermaal dat supporteren ook zonder rookbommen en Bengaals vuur kan: “De supporters van onze Rode Duivels en Red Flames tonen doorgaans aan dat ze hun favoriete ploeg ook zonder het gebruik van pyrotechnische middelen kunnen aanmoedigen. Laat ze daarbij een voorbeeld zijn voor alle supporters. Het is niet door het gebruik van dergelijke gevaarlijke attributen dat hun ploeg beter gaat spelen.”

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!