Afgevaardigden

Beste Piraat!

U heeft ervoor gekozen om afgevaardigde te worden van een ploeg van City Pirates.
Wij willen u hiervoor reeds enorm bedanken want afgevaardigden zijn belangrijk!

Hieronder vindt u enkele nuttige documenten omtrent uw takenpakket.

Heeft u een vraag?

Contacteer dan Liesbet of Vanessa via respectievelijk: bobenliesbet@scarlet.be of nessie_270@hotmail.com

Infobrochure Afgevaardigden

Het wedstrijdblad invullen voor aanwezigheidslijsten (voor)

Het wedstrijdblad overnemen voor aanwezigheidslijsten (na)

EHBO afgevaardigden City Pirates

Afspraken afleveren tassen

Ongeval

Is er een ongeval of blessure voorgevallen?

Je vindt het aangifteformulier en de uitleg hier:

Te volgen procedure bij voetbalongevallen (1)

Aangifteformulier