RIVER SIDE STUDIO

Wat is River Side Studio?

Met de realisatie van deze muziekstudio wil het collectief rond River Side Studio het lokale talent ondersteunen en ontwikkelen. Via urban workshops muziek en taal, via begeleide opnames en via gastcolleges en optredens van inspirerende artiesten, wordt een gemeenschap opgebouwd. Iedereen is welkom, kleur of geloof speelt geen rol. Hetgeen wat telt is inzet, respect en engagement.

Vandaag kunnen jongeren op Linkeroever die van voetbal dromen terecht bij City Pirates. Die groep wordt met dit project uitgebreid met muziekfanaten, woordkunstenaars en andere creatievelingen. City Pirates steunt het project door het op te nemen in de sociale werking van de club, begeleid door professionelen. Op de terreinen van City Pirates is de plaats voor de muziekstudio reeds ingepland.

River Side Studio is een vzw opgericht door jongeren die opgegroeid zijn in de Antwerpse wijk Linkeroever. Muziek, dans en voetbal zijn universele begrippen die elk verschil overstijgen. Het collectief met rapper Young B als drijvende kracht, wil samen met City Pirates in de Antwerpse achterstandswijk een warme plek creëren voor jongeren waar ze creatief aan de slag kunnen en waar ze uit zichzelf naartoe komen. De studio wordt ingebed in een dagelijkse werking. Op die manier kan iets worden opgebouwd, worden kansen gecreëerd en competenties ontwikkeld. Muziek als motor van integratie.

Voorstelling

Het overzicht van de evolutie van de River Side Studio vindt u hier:   RIVER SIDE STUDIO VZW 2016-2019

Bekijk ook zeker de video hierboven

vzw River Side Studio “2019”

Context:

 

KSC City Pirates is een maatschappelijk project dat actief is in verschillende Antwerpse kansenwijken. Via voetbal bereikt, begeleidt en empowert de vereniging jongeren uit deze kansengroepen. Dit doen ze eerst en vooral door voetbal aan te bieden aan jongeren die gebeten zijn door de sport. Daarnaast is het ook belangrijk dat de jongeren worden geholpen door middel van huiswerkbegeleiding, huis- en schoolbezoeken en begeleiding op maat.

In 2016 werd er contact gelegd tussen de jongeren die nu de vzw River Side Studio zijn en City Pirates. De voorzitter, Michel Pradolini, gaf ons de kans om op maat de studio uit te werken. Een prachtig gebaar na de vele “nee’s” die we elders kregen.

Net zoals City Pirates wilden de initiatiefnemers van River Side een bindmiddel gebruiken om op die manier een band op te bouwen met jongeren. Ze hoopten om zo een positieve invloed uit te oefenen  in de ontwikkeling van de jongeren. Doordat de initiatiefnemers een grote passie hebben voor muziek  was het voor hen een gemakkelijke keuze om dit als bindmiddel te kiezen. In 2016 organiseerde de vier initiatiefnemers workshops in het lokale Cultuurcentrum. Zo merkten ze dat er een enorme vraag was bij de jongeren naar muzikale workshops. De initiatiefnemers werden in het jaar daarop bijgestaan door ksc City Pirates en het lokale cultuurcentrum/bib Ellschot, en op die manier werd de VZW opgericht. Er werd een budget vrijgemaakt om een leegstaand pand bij City Pirates op te knappen en in te kleden als muziek- / dansstudio. Door middel van een toegekende subsidie via het Koningin Mathilde fonds, was het eerste project in 2018 een groot success. In 2019 was het doel om een wekelijkse werking te starten  waarbij jongeren zich konden inschrijven voor een traject van vijf maanden dansworkshops, muziekworkshops, of omnisport. Ook werd het contact met scholen verder uitgebreid. Zo kwamen er tien klassen van vier verschillende scholen op bezoek voor de hip-hop workshops. Enkele scholen hadden het bezoek gekoppeld aan een lesmoment omtrent muzikale opvoeding.

Om de twee weken was er ook één activiteit waar jongeren vrij aan konden deelnemen: filmavond, fifa-toernooi, panna-toernooi, dinner party…

Voor de wekelijkse workshops schreven 30 leden zich in. Daarnaast waren er een 400-tal jongeren, met 54 verschillende nationaliteiten, die deelnamen aan de activiteiten en workshops die buiten ons vast aanbod werden georganiseerd.

Met behulp van verschillende organisaties uit Linkeroever kon de vzw zijn netwerk uitbreiden en interesse ontwikkelen. De jongeren kregen bijvoorbeeld de kans, om te tonen wat ze geleerd hadden tijdens de workshops op het Grinta festival. Dit festival werd georganiseerd door City Pirates en Curieus. De band met het lokale jeugdhuis “Formaat” werd verder uitgebouwd door samen activiteiten te organiseren zoals het Fifa-toernooi en een filmavond. Ook werd de vzw benaderd door organisaties uit het Antwerpse, zoals het MAS (museum aan de stroom) en Het Paleis. Deze organisaties wilden samen met River Side studio een activiteit organiseren. Misschien was de samenwerking met het MAS wel de mooiste. Dit juist omdat de jongeren actief mee hebben gewerkt aan de creatie die te beluisteren was op een expositie rond: “Le corbusier – Linkeroever / chandigarh” in het MAS.

WORKSHOPS

Muziek

De primaire focus van River Side Studio ligt bij de hiphopworkshops die worden aangeboden aan jongeren uit kansengroepen en scholen. Dit jaar wilden we op meer frequente basis jongeren laten deelnemen aan de workshops. Zo organiseerden we inschrijvingsmomenten voor een artiestenopleiding. Hier konden de jongeren vijf maanden lang deelnemen aan muziekworkshops. Acht jongeren van zes verschillende nationaliteiten schreven zich in en namen tweemaal per week deel aan de workshops. Er werd tijd besteed aan het leren kennen van de jongeren om zo goed mogelijk een band met hen op te bouwen. Door hen beter te leren kennen en hen tweemaal per week te zien, boden we ook persoonlijke begeleiding aan waar we het nodig achtten. Muziek wordt gebruikt als bindmiddel om een band op te bouwen met de jongeren en zo een positieve invloed te hebben. Jongeren bouwen tijdens deze workshops zelfvertrouwen op door stapsgewijs aangeleerd te krijgen hoe je nu creatief kan omgaan met woorden. Zo leren zij zich uit te drukken en hun gevoelens om te zetten in woorden.

Deze workshop bestaat uit vier verschillende fases:

Fase 1:

In de eerste fase wordt er gekeken naar hoe je aan muziek maken begint en wat er voor nodig is. Het technische gedeelte en hoe het digitale proces in zijn werk gaat wordt in deze fase vooral onder de loep genomen. Digitale audio werkplekken, externe geluidskaarten en microfoons zijn enkele kernwoorden die zeker aan bod komen. Met andere woorden leren ze in deze fase hoe je muziek met een computer kan maken.

Fase 2:

Nadat de jongeren het technische gedeelte onder de knie hebben, is het aan hen om hun gevoelens te leren uiten. Zo wordt er creatief omgegaan met taal. De rode draad tijdens deze fase is de volgende vraag: “Hoe krijgen jongeren hun gedachten en emoties in een tekst?”. Hier mag niet vergeten worden dat deze emoties, woorden en gedachten op een ritmische manier moet worden overgebracht op het instrumentale gedeelte. Uiteindelijk werd alles dan gemixt en afgemaakt tot liedjes die de artiesten kunnen toevoegen aan hun repertoire.

Fase 3:

Om de verdere ontplooiing van de jonge artiesten positief te beïnvloeden, wordt er gekeken naar het leven van een artiest. Samen zoeken we naar een antwoord op de volgende vragen Welke rechten en plichten hebben artiesten en hoe moet je jezelf als artiest promoten. In deze fase krijgen de jongeren een idee van hoe het leven als een artiest er uitziet.

Fase 4:

Na al het hard werk kregen de jongeren de kans om hun kunst te tonen. Dit door middel van optredens te geven op één van de activiteiten die door onze samenwerkingen met Het MAS, het paleis, Formaat linkeroever, Bib Elsschot en Muziek in de wijk, worden georganiseerd.

Dans:

Naast de studio heeft de vzw ook een ruimte die dubbel zo groot is als de studio. Deze polyvalente ruimte doet dienst als fotostudio, fitnessruimte en filmzaal. Bovendien is deze ruimte ook beschikbaar voor River Side en City Pirates als er activiteiten of dergelijke worden georganiseerd. Door de grootte is de ruimte ook dienst beginnen doen als dansstudio. Dansen doe je op muziek, dus naast onze muziekworkshops is dans een perfecte aanvulling. Na het geven van enkele succesvolle dansinitiaties wilden we net zoals bij de muziekworkshops ook hier een traject van vijf maanden aanbieden. Tien jongeren schreven zich in en kregen tweemaal per week les van een enthousiaste begeleider. De lesgever leerden de jongeren ingewikkelde choreografieën op een zeer aangename manier aan. Door middel van beats met Afrikaanse tinten werden westerse dansen beïnvloed door de Afrikaanse roots van de lesgever.

Fase 1: Hoe zit de dans in elkaar?

De lesgever toont de dans en gaat die aan de hand van onderverdelingen in de dans, deel per deel aanleren aan de jongeren. Na ieder aangeleerd deel werd de dans weer helemaal bekeken. Dit is een intensief proces waarbij de jongeren al hun aandacht nodig hadden. Doordat deze dans met heel veel attitude wordt gedanst, werd er ook gewerkt aan het zelfvertrouwen van de jongeren. Vaak moesten ze een solo uitvoeren voor de groep om te ervaren hoe het is om in de kijker te staan.

Fase 2: Hoe dans je alleen en in groep?

Samen met de lesgever werd er gekeken naar de vooruitgang van de jongeren. Ieder deel van de choreografie werd eerst aangeleerd en nadien werd er gewerkt om de hele choreo als een groep correct uit te voeren. Bij moeilijkheden werd er gekeken hoe jij als danser hier aan kon werken.

Fase 3: Hoe treed je op ?

Jongeren die de choreografie helemaal onder de knie hadden kregen van de lesgever de kans om mee te dansen in volgende voorstellingen die de lesgever organiseerde met zijn eigen dance-crew. Buiten deze mogelijkheid om te dansen voor een publiek hebben de dansers ook een dans uitgevoerd als opwarmer voor een filmavond, waar vrienden en familie aanwezig waren.

Omnisport:

Fysieke gezondheid is de start van een mentale gezondheid. Met deze gedachte en door onze nauwe samenwerking met de voetbalclub City Pirates, wilden we sport aan ons programma toevoegen. Eén van de initiatiefnemers van River Side Studio is een fervent sporter. Door middel van HiiT (High intensity interval training), cardiotraining, krachttraining en stretching werd er gewerkt aan een een globale vermindering in beweging en aan een fysieke gezondheid dat fundamenteel is voor mentale weerbaarheid.

Ook hier liep er een traject van vijf maanden maar er waren er aparte deelnames mogelijk.

Fase 1: Kennismaking met al de begrippen, en technieken.

Aan de hand van voorbeelden werd duidelijk gemaakt hoe het materiaal correct wordt gebruikt en wat al de correcte termen en benamingen zijn. Na de kennismaking werd de nadruk gelegd op het correct leren en uitvoeren van een oefening. Dit kon gaan over allerlei dingen zoals een correcte houding, intensiteit en ademhaling.

Fase 2: WORKOUT !

De River Side coach geeft 3 dagen per week een workout die aan de hand van HiiT (high intensity interval training), muay-thai training en dergelijke vooral werkt aan het uithoudingsvermogen, lichamelijke kracht en behendigheid.

Fase 3: Hoe verloopt het?

Persoonlijke prestaties zoals behaalde tijden of gewicht worden bijgehouden en worden gebruikt om zo de vooruitgang te kunnen bekijken en verdere workouts te plannen.

Muziekworkshops voor scholen:

Sinds 2017, is door één van de initiatiefnemers van River Side die privé ook in de sector werkt, contact gelegd met scholen uit Linkeroever. Hij stelde hen de vraag of zij interesse hadden om deel te nemen aan één van onze muzikale workshops. In 2018 ontvingen we de eerste scholen en in 2019, wilden we deze contacten verder uitbouwen. Zo werd er samen met leerkrachten en jongerenbegeleiders besloten om de workshops bij sommige scholen deel uit te laten maken in het programma van de lessen ‘Muzikale Opvoeding’. Andere scholen kwamen langs als deel van een project of uit pure interesse door de leerkrachten of directeur. De jongeren kregen de opdracht om samen of in groepjes een tekst te schrijven op een door de lesgever uitgekozen ‘beat’. Dit was vooral een grote uitdaging voor de jongeren omdat er ook verwacht werd dat ze na het schrijven van de tekst ook de tekst kunnen inzingen over het instrumentale gedeelte. Tijdens de workshops werd er gewerkt aan taalcompetenties, zelfvertrouwen en aan het werken in groep. Elke klas slaagde erin om in drie uur een lied te maken. Zo kreeg elke klas die deelnam het afgewerkte lied mee. Op die manier konden schoolgenoten, vrienden en familie ook hun lied mee beluisteren.

Maandelijkse activiteiten & workshops:

Ook jongeren die geen lid zijn willen we welkom heten in de studio. Voor alle jongeren organiseerden we elke maand 3 tot 4 keer een activiteit of workshop. De activiteiten waren onder andere: filmavond, dinnerparty, fifa-toernooi, panna-toernooi, schaaktoernooi… We organiseerden deze activiteiten vooral om jongeren die afkomstig zijn uit kansengroepen een kans te geven, maar ook voor jongeren die niet aangesloten zijn bij de vzw. Op die manier kunnen anderen ook eens kennis maken met River Side en City Pirates. Bovendien krijgen we mogelijks op die manier nog leden.

NETWERK:

Ons primaire doel is nog steeds het welzijn van jongeren. Wij doen dit door muziek als bindmiddel te gebruiken. City Pirates doet dit met voetbal. Zo zijn er veel organisaties in Linkeroever en Antwerpen die hun sterktes hebben. Wij willen vooral bruggen helpen bouwen, zodat organisaties nauwer met elkaar kunnen samenwerken en zo jongeren alles kunnen aanbieden wat ze nodig hebben om zich positief te kunnen ontwikkelen en later een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Zo blijft onze samenwerking met het lokale cultuurcentrum nog steeds zeer betekenisvol. In 2019 werden activiteiten met Formaat linkeroever (lokale jeugdhuis) georganiseerd. Jongeren van beide organisaties kwamen samen en namen actief deel aan de activiteiten. De samenwerking met Het MAS was de mooiste ontwikkeling van dit project, Voor een expositie rond Le Corbusier werden we gecontacteerd door het Museum aan de stroom. Ze stelden ons de vraag of we iets met de jongeren konden creëren om iets te vertellen over Linkeroever. Samen gingen we met de jongeren aan de slag. Ze schreven hun teksten over Linkeroever, vol met emotie. Samen hebben ze de artiest ‘Young-B’ uitgekozen om de tekst in te zingen. Deze track was te beluisteren op de Expo in het MAS. Dit was een zeer mooie beloning voor al ons harde werk met de jongeren.

TOEKOMST:

In de toekomst zal de vzw River Side Studio zich blijven inzetten voor jongeren en vooral voor diegene die uit kansengroepen komen. Met muziek, dans en sport als aanbod hopen we veel jongeren uit te nodigen om zich in te schrijven voor onze trajecten. Ook blijven we op vrijwillige basis workshops en activiteiten organiseren voor jongeren uit kansengroepen die door verschillende redenen de mogelijkheid niet hebben om lid te worden van de vzw. Deze jongeren zijn de reden waarom we deze vzw hebben opgericht. Wij willen hen dan ook alle kansen en mogelijkheden aanbieden die andere jongeren ook krijgen. Zo willen wij hen het het zelfvertrouwen, de drive en de power geven om in welke situatie dan ook het mooiste van het leven te maken.

Bekijk onze instagram-pagina voor meer beeldmateriaal en voor toekomstige aankondigingen.

INSTAGRAM & FACEBOOK :

@Riversidestudiobe

@Riversidestudio.2050.

 

Voor zakelijke voorstellen, kunt u terecht op onze contact e-mail : “

@ Contact.Riversidestudio@gmail.com

 

Nieuws

Charly Badibanga: on the River Side

Charly Badibanga, jeugdwerker op LO, coach bij City Pirates Linkeroever en één van de bezielers van River Side Studio is een rolmodel op Linkeroever. Arthur Robberechts en Emilie Meyvis maakten volgende reportage over hem. Bekijk de reportage hier: Charly Badibanga

Posted in Linkeroever, Pirate TV, Sociaal | Tagged | Leave a comment

Listen to Dreams!

Vandaag 5 april start de expo rond Le Corbusier en Linkeroever in het MAS | Museum aan de Stroom. Een interessante expo over de modernistische architect, over hoe steden tot leven komen na het ontwerp en over hoe LO er eigenlijk als Chandigarh kon uitzien. Het MAS werkte nauw samen met […]

Posted in Sociaal | Tagged | 1 Comment

8.2 Dance & Rap River Side Studio

Vrijdag is het tijd voor 8.2 @HetPaleis (20u Theaterplein) Het middelpunt van deze hedendaagse dansproductie onder leiding van Radouan Mriziga is rapmuziek in al zijn vormen: het ritme, de flow, de statements en gebaren, de geschiedenis van de grandmasters tot Kendrick Lamar. Een groep jonge dansers probeert grip te krijgen op een […]

Posted in Clubleven & Evenementen, Sociaal | Tagged | Leave a comment

VOODOOHYPE DANCE WORKSHOP

Op zaterdag 1 december laten we terug de Voodoohype op je los. Van 14u tot 17u zijn er maar liefst drie workshops in River Side Studio. 14u-15u: SHAKESPEARE (Coupé Décalé) 15u-16u: KASKETO (Afromix) 16u-17u: RABBADANCE (Afrohouse) Registreren kan via vooddoogang@hotmail.com Prijs is 6 euro per workshop of 10 euro voor […]

Posted in Linkeroever, Sociaal | Tagged | Leave a comment

Omnisport & Rabbadance

Sinds vorig seizoen heeft River Side Studio zijn deuren geopend op Linkeroever. De muziekstudio is onder meer uitgerust met een polyvalente zaal. Dansworkshops, businessworkshops en omnisport. Er is voor ieder wat wils. Zo kunnen we onze jongeren ook krachttraining en rompstabilisatie oefeningen geven:   Workshop Dans:  

Posted in Sociaal | Tagged | Leave a comment