Grinta!

GRINTA – Heroes of Tomorrow – is een gratis hiphopfestival dat draait rond talent op én naast het podium. Naast de artiesten (muziek, dans & poets) op het podium kunnen de jongeren ook hun talenten ontplooien via workshops en een praatje maken met hun rolmodel tijdens de talentenbeurs.

Het festival wil zo laagdrempelig mogelijk zijn. De ingang is gratis en het is toegelaten om je eigen drank en eten mee te nemen. Iedereen is welkom en samen maken we er een mooi feest van.

De line-up en inkleding worden mede bepaald door onze eigen piraten! Jongeren en ouders nemen dit festival mee in handen.

Grinta 2018

Grinta 2019