Visie & Missie

Visie

“Voetbal de motor, sociaal engagement de brandstof, diversiteit de kracht!”

Missie

“Via voetbal willen wij alle Antwerpse kinderen en jongeren kansen geven en competenties aanleren met aandacht voor gelijkwaardigheid, respect en engagement, met het oog op een stabiele en evenwichtige toekomst.