Missie

KSC City Pirates wil via goed gestructureerd, competitief, recreatief en attractief voetbal brengen door een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aan te bieden. Als sociaal platform wil City Pirates kansen geven aan zoveel mogelijk kinderen uit het Antwerpse (en Antwerpse kansenwijken),  dit gekoppeld aan de juiste waarden en normen. Via nog extra voetbal en nevenactiviteiten wil de club tegemoet komen aan het sociale aspect en verenigingsleven in Antwerpen, dit alles met een duidelijk gezond afgelijnd budget.   

 

 

Inzetten op diversiteit

"Voetbal is onze motor,
het sociale is de brandstof
diversiteit onze kracht"

"Voetbal van, voor en met de jeugd"

"Een voetballer kan pas beter worden als ALLES in het hoofd én hart goed zit"

Social vertaalt dit zich in:

Missie:

“Via voetbal willen wij alle Antwerpse kinderen en jongeren kansen geven en competenties aanleren met aandacht voor gelijkwaardigheid, respect en engagement, met het oog op een stabiele en evenwichtige toekomst.

Visie:

“Voetbal de motor, sociaal engagement de brandstof, diversiteit de kracht!”

 

Visie

Door een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en door systematisch de  betere jeugdspelers in  de regio op jonge leeftijd aan te trekken en volgens de geel-blauwe voetbalfilosofie op te leiden, wil KSC City Pirates op termijn de voorkeur geven  aan eigen opgeleide spelers alvorens in andere clubs uit te kijken naar alternatieven. De kwaliteitsvolle jeugdopleiding is onder leiding van een Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding, en bestaat uit Player development verantwoordelijke, samenwerking Club Brugge, coördinatoren en bij  voorkeur opgeleide jeugdtrainers in alle leeftijdsgroepen. KSC City Pirates streeft naar een constante doorstroming of vertegenwoordiging van eigen  opgeleide spelers binnen zijn A-kern.

Gezien voetbal geen exacte wetenschap is maar eerder cycli-gebonden, en dus sterke en minder goede lichtingen elkaar afwisselen , wil KSCCP zich jaarlijks geen aantal als doel stellen maar eerder opteren voor een aanzienlijke en constante vertegenwoordiging van eigen jeugdspelers binnen de A-kern.  Dankzij een performante opleiding  (onder andere individuele en linietrainingen)  wil de jeugdopleiding een toegevoegde waarde creëren voor de club.  Wij staan tevens garant voor een jeugdopleiding waar opvoeding en discipline hoog in het vaandel staan.

Het sociale en sportieve als twee communicerende vaten

De visie en missie van City Pirates maken het duidelijk: City Pirates is veel meer dan een voetbalclub. Voetbal is ons middel om vertrouwen te scheppen, wat noodzakelijk is om doeltreffend maatschappelijk werk te verrichten. Dit maatschappelijk werk omvat onder meer huis- en schoolbezoeken, competentieworkshops, toeleiding naar (studenten)werk, huiswerkbegeleiding, muziek- en dansworkshops in River Side Studio, opruimacties, pleintjesactiviteiten en Europese Erasmus+ projecten. De club vormt een veilige thuishaven in meerdere complexe buurten en geeft de jongeren de warmte en het vertrouwen die nodig zijn. Onze Piraten hebben veel talent en wij geloven ten volle in hen.

Antwerpen is één van de meest diverse steden, en wij zien die diversiteit als een rijkdom. We kunnen zoveel leren van elkaar. Bij ons start dit leerproces vanuit een gemeenschappelijke passie: voetbal. Diversiteit is onze kracht en dit resulteert in meer dan 100 nationaliteiten. Bij ons is iedereen gelijk, we zijn allemaal Piraten. Het ‘piraat zijn’ vormt een positieve identiteit, een identiteit waar veel jongeren (meisjes & jongens) naar op zoek zijn.

Bij City Pirates gaan het sociale en het sportieve hand in hand. We wensen zoveel mogelijk jongeren de kans te geven om hun passie gestructureerd te kunnen uitoefenen. Momenteel spelen er meer dan 1300 piraten bij ons in vijf wijken: Merksem, Linkeroever, Luchtbal, Deurne & Dam. Dit lijkt een groot aantal, maar het potentieel ligt nog een pak hoger. Maar liefst 700 jongeren zijn op onze wachtlijst geregistreerd. Om aan de grote vraag wat te kunnen voldoen, voorzien we op elke locatie ook recreatief voetbal, waarbij er éénmaal per week getraind wordt.

Onze piraten moeten zich kunnen herkennen in hun eerste ploeg. Doorstroming staat daarom hoog op de agenda. De sportief betere jongeren kunnen interprovinciaal spelen te Merksem. Daar worden ze begeleid via hun gediplomeerde trainers, visietrainers en via de postformatie  met als doel ze klaar te stomen voor het echte werk. De talentengroep wordt onder leiding van de player development verantwoordelijke verder individueel begeleid.

Het sportieve en het sociale zijn twee communicerende vaten. Zoals gesteld, vormt voetbal de laagdrempelige basis voor ons maatschappelijk werk, maar ook omgekeerd helpt het maatschappelijke het sportieve. Bij veel jongeren doet voetbal hun problemen eventjes vergeten, maar de problemen effectief aanpakken, is nog een beter antwoord. De maatschappelijke begeleiding zorgt ervoor dat de jongeren vrijer kunnen voetballen en zorgt voor betere sportieve resultaten.

Of de jongeren nu doorstromen naar de eerste ploeg of niet, bij ons kunnen ze genieten van een begeleiding die enerzijds investeert in het sportieve, maar anderzijds ook investeert in hun maatschappelijke toekomst. Die toekomst, sportief of niet, daar moeten ze klaar voor zijn!

De Kernwaarden

De kernwaarden gelijkwaardigheid, respect en engagement vertalen we op volgende manier:

Gelijkwaardigheid: Allemaal Piraat!

 • Iedereen is gelijk en wordt als gelijke behandeld, ongeacht geslacht, kleur, overtuiging of afkomst
 • De spelers, ouders en begeleiders van City Pirates zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt
 • Spelers geven medespelers, ouders en begeleiders een hand tijdens de ontmoeting op de club.
 • Sportiviteit en fair play zijn belangrijker dan winnen.
 • Spelers, ouders en begeleiders spreken steeds Nederlands op de club
 • Piraten zijn eerlijk en liegen niet
 • Spelers, ouders en begeleiders van City Pirates vechten en schelden niet. Wanneer Piraten worden uitgedaagd of beledigd, wordt dit gemeld bij de contactpersoon van de club, maar wordt er niet op ingegaan. Piraten moeten zeggen waar het op staat, maar steeds beleefd en met respect
 • Spelers, ouders en begeleiders van City Pirates dragen zorg voor materiaal en gebouwen van de club, van de tegenstanders en van de spelers.
 • Tegenstanders, supporters en scheidsrechters worden steeds met respect behandeld.
 • Als er afspraken worden gemaakt met anderen, worden die nagekomen.

Respect: Een Piraat heeft respect hoog in het vaandel

Engagement: Een Piraat heeft zijn of haar verantwoordelijkheid!

 • Spelers dragen hun City Pirates trainingspak wanneer ze naar de wedstrijd komen. Geen trainingspak betekent niet spelen.
 • Spelers komen na de wedstrijd bij elkaar in de kantine en zitten een kwartier samen aan tafel. Daar consumeren ze samen iets.
 • Spelers, ouders en begeleiders nemen minstens deel aan drie extra-sportieve activiteiten van de club, waaronder Piratenparade.
 • Spelers geven een kopie van hun schoolrapport aan de trainer en ouders geven toestemming aan de club om de school te contacteren om gegevens uit te wisselen.
 • Ouders zijn aanwezig tijdens de wedstrijden om de jongeren positief aan te moedigen.
 • Ouders zorgen voor vervoer naar uitwedstrijden. Is er geen vervoer dan geven we forfait.
 • Elk lid is verantwoordelijk voor eigen bezittingen

Onze Trotse Partners

0

Aantal leden

0

Aantal vrijwilligers

0

Wachtlijst

0

Jeugdactiviteiten 2021

©2021 City Pirates

Privacy Policy

 

Digitale samenwerking metCity Pirates partner

 
error: Content is protected !!