Sociale werking City Pirates

 

“Voetbal is de motor, sociaal engagement de brandstof en diversiteit de kracht.”

 

City Pirates  is een voetbalclub met een groot hart. Naast voetbal is het sociaal engagement een even belangrijke pijler. Via een laagdrempelige werking en interculturele dialoog willen we voetbal toegankelijk maken voor iedereen. De club vormt een sociaal platform waar ouders, kinderen, jongeren en vrijwilligers samenwerken aan een betere stad. Via een competitieve en recreatieve opleiding krijgt elke speler de kans zich te ontwikkelen als voetballer. Een kwalitatieve voetbalopleiding betekent bij ons aandacht voor voeding, krachttraining en medische opvolging. Het aanleren van sportieve vaardigheden gaat hand in hand met het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De club draagt respect, gelijkwaardigheid en kwaliteit hoog in het vaandel en verwacht wederzijds engagement.

City Pirates is bovendien een echte ‘wereldclub’: de club telt meer dan 1100 jeugdspelers met meer dan 80 verschillende nationaliteiten. City Pirates gelooft een plaats te zijn waar sociale cohesie vorm krijgt. De club is een mini-samenleving waar kinderen en ouders in een veilige context hun grenzen verleggen.

Onze missie: Via voetbal willen wij alle Antwerpse kinderen en jongeren kansen geven en competenties aanleren met aandacht voor gelijkwaardigheid, respect en engagement, met het oog op een stabiele en evenwichtige toekomst.

We investeren in de generaties van morgen: de toekomstige leiders, werknemers en klanten!
Draag je graag je steentje bij? Klik hier voor onze doneerpagina!

Dit sociaal engagement komt tot uiting via huisbezoeken, schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding, bezoeken aan bejaardentehuizen…
Lees alles over onze werking in ons Presentatiedossier 

Dagelijkse werking (ouderboekje) Sociaal nieuws  Pirates in the City
Huis- en schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding & ouderparticipatie 2016 Grafieken 2015-16 Foto’s

Er staan maar liefst 500 kinderen op onze wachtlijst. Om deze kinderen te kunnen helpen, moeten we volgende uitdagingen aanpakken:

  • Modernisering in uitbreiding van de infrastructuur
  • Uitbreiding van het personeelsbestand
  • Professionalisering van sportieve en sociale werking

Nog niet overtuigd? Luister dan naar Mousa Dembele 😉

Interesse om partner te worden? Contacteer dan Michiel De Visschere => michiel.devisschere@citypirates.be / 0468 49 03 23

     

 

 

 

Met dank aan onze partners: