VISIE & MISSIE


VISIE:

Voetbal de motor, sociaal engagement de brandstof, diversiteit de kracht!”

 

MISSIE:

“Via voetbal willen wij alle Antwerpse kinderen en jongeren kansen geven en competenties aanleren met aandacht voor gelijkwaardigheid, respect en engagement, met het oog op een stabiele en evenwichtige toekomst.