SOCIALE WERKING

“Voetbal is de motor, sociaal engagement de brandstof en diversiteit de kracht.”

City Pirates  is een voetbalclub met een groot hart. Naast voetbal is het sociaal engagement een even belangrijke pijler. Via een laagdrempelige werking en interculturele dialoog willen we voetbal toegankelijk maken voor iedereen. De club vormt een sociaal platform waar ouders, kinderen, jongeren en vrijwilligers samenwerken aan een betere stad. Via een competitieve en recreatieve opleiding krijgt elke speler de kans zich te ontwikkelen als voetballer. Een kwalitatieve voetbalopleiding betekent bij ons aandacht voor voeding, krachttraining en medische opvolging. Het aanleren van sportieve vaardigheden gaat hand in hand met het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De club draagt respect, gelijkwaardigheid en kwaliteit hoog in het vaandel en verwacht wederzijds engagement.

City Pirates is bovendien een echte ‘wereldclub’: de club telt meer dan 1100 jeugdspelers met meer dan 80 verschillende nationaliteiten. City Pirates gelooft een plaats te zijn waar sociale cohesie vorm krijgt. De club is een mini-samenleving waar kinderen en ouders in een veilige context hun grenzen verleggen. Voetbal is de motor, sociaal engagement de brandstof en diversiteit de kracht.

Dit sociaal engagement komt tot uiting via huisbezoeken, schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding, bezoeken aan bejaardentehuizen…

Dagelijkse werking

Huis- en schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding & ouderparticipatie

Grafieken 2015-16