Ouder -/jongerenraad

Binnen de organisatie van City Pirates hechten we veel belang aan participatie. Om die reden werken we ook met een ouderraad en een jongerenraad op de verschillende sites.

Ouderraad

 • De ouderraad bestaat uit drie allochtone leden en drie autochtone leden.
 • Er wordt plus minus om de zeven weken vergaderd.
 • Onze ouderraad helpt met evenementen.
 • Vertelt ons wat er leeft onder de ouders binnen onze club.
 • Zoekt samen naar oplossingen bijvoorbeeld het samenstellen van het kledijpakket, aard van de evenementen die men binnen de club wilt organiseren
 • Zoekt ook mee naar oplossingen in verband met de ouderbetrokkenheid
 • Ondervoorzitter Linda Rusbach brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur omtrent hetgeen er wordt besproken tijdens de ouderraad.

 

Jongerenraad

 • De jongerenraad bestaat uit drie allochtone leden en 4 autochtone leden.
 • Om de twee maanden wordt er vergaderd
 • Er wordt niet vergaderd over het sportieve, maar wel over hetgeen dat leeft in de club, evenementen…
 • Ieder jaar organiseren zij een evenement om een goed doel te steunen. Zo worden er bijvoorbeeld pannenkoeken of smoutetballen gebakken of wordt er chocolade of bloemen verkocht.
 • Zij horen ook bij de rest van de jongeren wat ze graag willen zien in hun kledijpakket
 • Organiseren samen met ander organisatie (chiro, scouts) een jongerenfuif
 • Ondervoorzitter Linda Rusbach brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur omtrent hetgeen er tijdens de jongerenraad wordt besproken.