Ouder -/jongerenraad

Binnen de organisatie van City Pirates hechten we veel belang aan participatie. Om die reden werken we ook met een ouderraad en een jongerenraad op de verschillende sites.

Ouderraad

  • De ouderraad bestaat uit telkens minstens drie personen met een migratie achtergrond en drie personen zonder
  • Er wordt plus minus om de zeven weken vergaderd.
  • Onze ouderraad helpt met evenementen.
  • Vertelt ons wat er leeft onder de ouders binnen onze club.
  • Zoekt samen naar oplossingen bijvoorbeeld het samenstellen van het kledijpakket, aard van de evenementen die men binnen de club wilt organiseren
  • Zoekt ook mee naar oplossingen in verband met de ouderbetrokkenheid
  • De social coaches brengen verslag uit bij de dagelijkse cel

Jongerenraad

  • De jongerenraad bestaat uit een mix van jongeren met al dan niet een migratieachtegrond
  • Om de twee maanden wordt er vergaderd
  • Er wordt niet vergaderd over het sportieve, maar wel over hetgeen dat leeft in de club, evenementen…
  • Ieder jaar organiseren zij een evenement om een goed doel te steunen. Zo worden er bijvoorbeeld pannenkoeken of smoutetballen gebakken of wordt er chocolade of bloemen verkocht.
  • Zij horen ook bij de rest van de jongeren wat ze graag willen zien in hun kledijpakket
  • Organiseren samen met ander organisatie (chiro, scouts) een jongerenfuif
  • De social coaches brengen verslag uit.

Stakeholderdag

Hoe ziet City Pirates eruit in 2025? Heeft elke locatie zijn eigen eerste ploeg en bestuur? Breiden we verder uit? Nemen de jongeren zelf de club in handen en werken ze er als trainer, medewerker of bestuurder? Hoe zien ze zelf de maatschappelijke werking van de club evolueren?

Belangrijke vragen naar de toekomst toe. Aan wie kunnen we ze beter stellen dan aan onze piraten zelf?! Op 27 februari organiseerden we daarom een groot inspraakmoment in de Arenberg. 100 spelers, trainers, vrijwilligers en medewerkers werden interactief bevraagd over het reilen en zeilen van ons piratenschip.

Een sterk moment waarbij er aan de hand van games, het MoSCoW principe en groepsgesprekken over allerlei thema’s werd nagedacht.

Ook zij die er niet bij waren, hebben we de kans gegeven om input te geven. De online bevraging werd 200 keer ingevuld!

Alle foto’s van de stakeholderdag vinden jullie hier: Album stakeholderdag

Grinta

Ook bij de organisatie van Grinta worden de jongeren en ouders betrokken. Zij nemen mee de organisatie in handen en geven in put over inkleding, line-up, communicatie. Een festival van, voor en met de piraten. Op en naast het podium

Voor meer info klik hier: Grinta!