Missie & Visie

Missie

KSC City Pirates wil via goed gestructureerd, competitief, recreatief en attractief voetbal brengen door een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aan te bieden, als sociaal platform kansen geven aan zoveel mogelijk kinderen uit het Antwerpse (en Antwerpse probleemgebieden) en dit met de juiste waarde en normen. Via nog extra voetbal en nevenactiviteiten wil de club tegemoet komen aan het sociale aspect en verenigingsleven in Antwerpen en omliggende , dit alles met een duidelijk gezond afgelijnd budget.      

Inzetten op diversiteit :
“ Voetbal is onze motor,  het sociale is de brandstof  en de diversiteit onze  kracht”
“ Voetbal  voor  iedereen “
” Een voetballer kan pas beter worden als alles in het hoofd én hart goed zit.” 

Visie

Door een kwaliteitsvolle jeugdopleiding o.l.v. een Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding,  coördinatoren en bij  voorkeur opgeleide jeugdtrainers in alle leeftijdsgroepen, door systematisch de  betere jeugdspelers in  de regio op jonge leeftijd aan te trekken en volgens de geel-blauwe voetbalfilosofie op te leiden, wil KSC City Pirates op termijn de voorkeur geven  aan eigen opgeleide spelers alvorens in andere clubs uit te kijken naar alternatieven . KSC City Pirates streeft naar een constante doorstroming of vertegenwoordiging van eigen  opgeleide spelers binnen zijn A-kern.

Gezien voetbal geen exacte wetenschap is maar eerder cycligebonden en sterke en minder goede lichtingen elkaar afwisselen , wil KSCCP zich jaarlijks geen aantal als doel stellen maar eerder opteren voor een aanzienlijke en constante vertegenwoordiging van eigen jeugdspelers binnen de A-kern.  Dankzij een performante opleiding  (onder andere individuele en linietrainingen)  wil de jeugdopleiding een toegevoegde waarde creëren voor de club.  Wij staan tevens garant voor een jeugdopleiding waar opvoeding en discipline hoog in het vaandel staan.