Missie & Visie & Kernwaarden

Missie

KSC City Pirates wil via goed gestructureerd, competitief, recreatief en attractief voetbal brengen door een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aan te bieden. Als sociaal platform wil City Pirates kansen geven aan zoveel mogelijk kinderen uit het Antwerpse (en Antwerpse kansenwijken),  dit gekoppeld aan de juiste waarden en normen. Via nog extra voetbal en nevenactiviteiten wil de club tegemoet komen aan het sociale aspect en verenigingsleven in Antwerpen, dit alles met een duidelijk gezond afgelijnd budget.      

Inzetten op diversiteit :
“Voetbal is onze motor,  het sociale is de brandstof  en de diversiteit onze  kracht”
“Voetbal, van, voor en met de jeugd“
”Een voetballer kan pas beter worden als alles in het hoofd én hart goed zit.”

Visie

Door een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en door systematisch de  betere jeugdspelers in  de regio op jonge leeftijd aan te trekken en volgens de geel-blauwe voetbalfilosofie op te leiden, wil KSC City Pirates op termijn de voorkeur geven  aan eigen opgeleide spelers alvorens in andere clubs uit te kijken naar alternatieven. De kwaliteitsvolle jeugdopleiding is onder leiding van een Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding, en bestaat uit Player development verantwoordelijke, samenwerking Club Brugge, coördinatoren en bij  voorkeur opgeleide jeugdtrainers in alle leeftijdsgroepen. KSC City Pirates streeft naar een constante doorstroming of vertegenwoordiging van eigen  opgeleide spelers binnen zijn A-kern.

Gezien voetbal geen exacte wetenschap is maar eerder cycli-gebonden, en dus sterke en minder goede lichtingen elkaar afwisselen , wil KSCCP zich jaarlijks geen aantal als doel stellen maar eerder opteren voor een aanzienlijke en constante vertegenwoordiging van eigen jeugdspelers binnen de A-kern.  Dankzij een performante opleiding  (onder andere individuele en linietrainingen)  wil de jeugdopleiding een toegevoegde waarde creëren voor de club.  Wij staan tevens garant voor een jeugdopleiding waar opvoeding en discipline hoog in het vaandel staan.

 

  Kernwaarden

De kernwaarden gelijkwaardigheid, respect en engagement vertalen we op volgende manier:

Gelijkwaardigheid: Allemaal Piraat!

 • Iedereen is gelijk en wordt als gelijke behandeld, ongeacht geslacht, kleur, overtuiging of afkomst
 • De spelers, ouders en begeleiders van City Pirates zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt

Respect: Een Piraat heeft respect hoog in het vaandel!

 • Spelers geven medespelers, ouders en begeleiders een hand tijdens de ontmoeting op de club.
 • Sportiviteit en fair play zijn belangrijker dan winnen.
 • Spelers, ouders en begeleiders spreken steeds Nederlands op de club
 • Piraten zijn eerlijk en liegen niet
 • Spelers, ouders en begeleiders van City Pirates vechten en schelden niet. Wanneer Piraten worden uitgedaagd of beledigd, wordt dit gemeld bij de contactpersoon van de club, maar wordt er niet op ingegaan. Piraten moeten zeggen waar het op staat, maar steeds beleefd en met respect
 • Spelers, ouders en begeleiders van City Pirates dragen zorg voor materiaal en gebouwen van de club, van de tegenstanders en van de spelers.
 • Tegenstanders, supporters en scheidsrechters worden steeds met respect behandeld.
 • Als er afspraken worden gemaakt met anderen, worden die nagekomen.

Engagement: Een Piraat neemt zijn of haar verantwoordelijkheid!

 • Spelers dragen hun City Pirates trainingspak wanneer ze naar de wedstrijd komen. Geen trainingspak betekent niet spelen.
 • Spelers komen na de wedstrijd bij elkaar in de kantine en zitten een kwartier samen aan tafel. Daar consumeren ze samen iets.
 • Spelers, ouders en begeleiders nemen minstens deel aan drie extra-sportieve activiteiten van de club, waaronder Piratenparade.
 • Spelers geven een kopie van hun schoolrapport aan de trainer en ouders geven toestemming aan de club om de school te contacteren om gegevens uit te wisselen.
 • Ouders zijn aanwezig tijdens de wedstrijden om de jongeren positief aan te moedigen.
 • Ouders zorgen voor vervoer naar uitwedstrijden. Is er geen vervoer dan geven we forfait.
 • Elk lid is verantwoordelijk voor eigen bezittingen