FOUNDATION

De foundation waarborgt dat het sociale steeds voorop staat binnen City Pirates.

De leden van de raad van bestuur van de Foundation zijn :

MICHEL PRADOLINI ADELINO PINILLOS MARC ROMBOUTS
JAN DE MEUTER PAUL HERMANS