Burgerschapsprijs Stichting P&V

In 2018 werd onze voorzitter Michel Pradolini beloond met de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V

Sinds 2005 wordt de Burgerschapsprijs jaarlijks uitgereikt aan personen uit België of het buitenland die zich inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Vanaf 2015 wil de burgerschapsprijs beklemtonen dat men exemplarisch burger kan zijn in de maatschappijdragende instellingen, zoals de overheidsadministratie, de wetenschap, het bedrijfsleven, de media… In 2017 werd gekozen voor de academische wereld. In 2018 staat de sector van de sociale actie in de ruime zin in het daglicht.

Dit jaar koos de jury een Belgische persoonlijkheid. Michel Pradolini is de oprichter, bezieler en voorzitter van City Pirates, een breed gedragen sociaal project en voetbalclub. Dit project is actief in verschillende wijken van Antwerpen en telt momenteel 1.200 jongeren terwijl de wachtlijsten groeien.

Bij City Pirates draait het om meer dan voetbal. De club wil de aandacht vestigen op haar maatschappelijke rol waarbij voetbal, en intussen ook muziek en dans, als sociaal cohesiemiddel dient in verschillende Antwerpse achterstandswijken waar veel jeugd opgroeit in relatieve armoede. Kinderen en jongeren krijgen bij City Pirates (speel)kansen en perspectieven. Ze ontwikkelen er competenties met aandacht voor gelijkwaardigheid, respect en engagement.

Volgens Michel Pradolini is vertrouwen de sleutel tot succes. Iedere dag zet hij dat in de praktijk om, niet alleen in het voetbalproject, maar ook in het buitenland in zijn maritiem cateringbedrijf en internationale koksschool in de Filipijnen. “Stop met bepamperen en geef mensen vertrouwen. Die levensfilosofie vraagt niet veel inspanning. Uiteindelijk draait het om warmte en authenticiteit. Die jongeren komen vriendschap, een knuffel of een schouderklop tekort.”

De Stichting P&V reikt haar Burgerschapsprijs uit aan Michel Pradolini voor zijn maatschappelijke engagement. Onder zijn beheer werd City Pirates een echt sociaal en inclusief project, dat niet alleen de jongeren bereikt en betrekt, maar ook de gezinnen integreert in de werking, evenals banden legt met maatschappelijke instanties: welzijn, school, jeugdrechtbank, arbeid… In september 2018 werd de club ook beloond met de silver award in de categorie best club bij de “Grassroots Awards” door de UEFA (Union of European Football Associations), die elk jaar wordt uitgereikt aan inclusieve clubs of projecten die zich inzetten in de lokale gemeenschap.

De jury van de Burgerschapsprijs waardeert dit project omdat het bovendien ook een modelvoorbeeld van integratie in de grootstad is. Geen reactief of caritatief project, maar een echt structureel en proactief project. Het thema van migratie blijft onze samenleving verdelen, daarom acht de jury het zeer zinvol projecten die verbondenheid stimuleren in de kijker te zetten.

In de strijd tegen de verdeeldheid, de vervreemding en de individualisering van onze samenleving, belichaamt Pradolini perfect de waarden waar de Stichting voor staat: solidariteit, emancipatie, actief burgerschap en participatie.

De Stichting P&V

De Stichting P&V werd opgericht in 2000 met de Groep P&V Verzekeringen als belangrijkste sponsor. De Stichting promoot participatie, emancipatie, solidariteit en burgerschap bij jongeren. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V erkend als Stichting van openbaar nut.

Vorige laureaten van de Burgerschapsprijs

2005: Fadéla Amara en Job Cohen; 2006 : Wannes Van de Velde en Jean-Pierre en Luc Dardenne; 2007: Khady Koita; 2008: Jeanne Devos en Simone Süsskind; 2009: Kif Kif en Les Territoires de la Mémoire; 2010: Jacqueline Rousseau en Guido Verschueren; 2011: Stéphane Hessel; 2012: Dr. Izzeldin Abuelaish; 2013: Jan Goossens; 2014: Reinhilde Decleir en Ho Chul Chantraine; 2015: Frans De Clerck en Eric Domb; 2016: Jan Nolf en Michel Claise; 2017 : Paul Collier.