Sociaal

Games 4 Change – blog

De blog vindt u hier

 

Meer info over het project:

Van 6 tot 12 augustus strijken er een dertigtal jeugdwerkers uit Nederland, Spanje en  Portugal in Antwerpen neer om deel te nemen aan het project ‘Games 4 Change’. Tijdens Games 4 Change zal er voluit worden gewerkt rond spel en sport als methodiek voor jeugdwerk. Het betreft een initiatief van City Pirates Antwerpen en het Nederlandse CHANGEMAKERz. Beide organisaties hebben heel wat expertise opgebouwd rond het thema en willen die dan ook delen. Games 4 Change wordt mede mogelijk gemaakt door Erasmus+ (E+).

Het is evident dat heel wat jongeren gepassioneerd zijn rond sport en dat sport dan ook kan worden gehanteerd in het kader van jeugdwerk. Door zijn laagdrempelig karakter kan sport een waardevolle tool vormen om net die jongeren te bereiken die de begeleiding en de structuur van jeugdwerk het meest nodig hebben. We stellen echter vast dit een vrij recente beweging vormt binnen het jeugdwerk waarvan de methodologie nog verder kan worden ontwikkeld. Dit betreft dan ook één van de belangrijkste doelstellingen van Games 4 Change.

Bij de training door trainers zullen bepaalde workshops en sporten verder worden ontwikkeld zodat ze op een pedagogisch niveau tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Daarnaast zal er ook veel aandacht worden gevestigd op het concept van Urban Learning Safari. Een werkwijze die de jeugdwerkers makkelijk kunnen vertalen naar hun eigen lokale omgeving. We focussen ons ook op de waarde van de nieuwe communicatietools en hoe die het best kunnen worden gericht op de jongste generaties. Vanzelfsprekend zullen we het ook hebben over de mogelijkheden die Erasmus+ biedt voor jongeren en de jeugdorganisaties waaraan ze verbonden zijn.

Het is de bedoeling dat de verworven inzichten verder worden gedeeld in het reeds bestaande netwerk van de verschillende partners. Op die manier kan er een wezenlijk verschil worden gemaakt binnen het jeugdwerk.

Een extra woordje over de partners:

City Pirates is een voetbalclub, actief in verschillende wijken van Antwerpen (Merksem, Luchtbal, Linkeroever, Dam en Deurne). De club telt 75 ploegen in competitie en meer dan 1100 voetballende leden. Jong en oud, met of zonder beperking, meisjes of jongens, ongeacht kleur, overtuiging of achtergrond: samen vormen ze een hechte gemeenschap. De City Pirates Foundation waakt over het sociale aspect van de club. Het sociale aspect komt onder meer naar boven tijdens onze huis- en schoolbezoeken, de huiswerkbegeleiding, muziek- en dansworkshops, de digitale klassen…

Onze missie: Via voetbal willen wij alle Antwerpse kinderen en jongeren kansen geven en competenties aanleren met aandacht voor gelijkwaardigheid, respect en engagement, met het oog op een stabiele en evenwichtige toekomst.

CHANGEMAKERz: strijdt voor gelijke maatschappelijke kansen voor alle jongeren en biedt jongeren daarom de mogelijkheid om te investeren in persoonlijke vorming, burgerschapsvorming en innovatie. CMz maakt het verschil door jonge mensen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen op een manier en in een setting die hen aanspreekt. Om dat te bereiken bieden we informele onderwijsprogramma’s aan als aanvulling op de informele begeleiding vanuit thuis en het formele onderwijs op school.

Erasmus+: is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Met een budget van 14,7 miljard euro geeft het vier miljoen Europeanen de kans om in het buitenland te studeren, ervaring op te doen of als vrijwilliger actief te zijn. Erasmus+ is een programma dat loopt tot 2020 en allerlei kansen biedt, niet alleen voor studenten. Het is een bundeling van zeven voorgaande programma’s met mogelijkheden voor particulieren en allerlei organisaties.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*