Clubleven & Evenementen

Algemene Vergadering: Willen Is Kunnen!

Beste ouders
Beste vrijwilligers
Beste medewerkers
Beste trainers en coördinatoren
BESTE PIRATEN !!!!
Vooreerst willen wij jullie – namens het bestuur – allemaal bedanken voor de massale opkomst tijdens onze jaarlijkse algemene vergadering !!
Wij hopen dat jullie na de presentatie van onze voorzitter gezien te hebben een duidelijker beeld hebben van onze werking.
Zoals jullie zelf hebben kunnen vaststellen is dit een hele boterham. Een club runnen is een hele onderneming: administratief, organisatorisch, sportief, fiscaal technisch…
We hebben samen – en daar horen jullie ook bij !! – al een hele weg afgelegd. We beseffen maar al te goed dat we nog een hele lange weg moeten afleggen, dat er nog heel wat werk op de plank ligt , dat er nog veel zaken voor verbetering vatbaar zijn.
Dat er bepaalde werkpunten zijn, is ook gisteren gebleken.
Er zijn 3 aandachtspunten waar we allen samen aan zullen werken :
1. Optimalisatie van de trainers in bepaalde jeugdcategorieën .
2. Digitalisering en optimalisatie  inschrijvingen en communicatie.
3. optimaliseren ouderbetrokkenheid.
Om niet bij de pakken te blijven zitten ,wensen we samen met jullie,  voor elk van deze aandachtspunten een werkgroep op te starten.
In de komende dagen mag U hier verder nieuws en concrete acties rond verwachten.
Er was ook een heel positieve noot: er was geen enkel verwijt tussen wij en zij, tussen geel, bruin, wit, rood, moslims, autochtoon, allochtoon ,etc. Integendeel :  het ging vooral over ” ons “!
In deze tijd geen sinecure en daar mogen we allen terecht trots op zijn!
“Willen Is Kunnen”
WEES FIER OM PIRAAT TE ZIJN !!
Sportieve groeten,
City Pirates

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*