Sociaal

City Pirates en Modero Gerechtsdeurwaarders: twee verschillende organisaties met eenzelfde missie

De vraag is niet of we een diverse maatschappij al dan niet willen. Die is er al. De vraag is dus hoe we daarmee aan de slag gaan en welke rol we in dit verhaal willen spelen.

Vorige dinsdag vond in Vergadercentrum De Stroming de jaarlijkse topsportavond plaats. Tijdens deze avond brengt Sporting A naar goede gewoonte verschillende sportclubs en atleten samen om stil te staan bij een thema uit de sportwereld. Dit jaar stond het thema ‘Topsport in een veranderende stad’ centraal. Speciale aandacht was er voor het sociaal project van City Pirates.

Hoe kan je als sportclub inspelen op een snel veranderende stad? Welke evoluties staan Antwerpen de komende jaren te wachten en wat zijn de gevolgen voor de sportclubs binnen onze stad? Heel wat vragen kwamen aan bod tijdens de lezing afgelopen dinsdag. Ook Paul Hermans, communicatie- en personeelsverantwoordelijke bij Modero Gerechtsdeurwaarders, was te gast en gaf een boeiende presentatie over de samenwerking tussen zijn bedrijf en onze club.

Een overzicht van enkele interessante passages:

Over diversiteit als troef binnen Modero:

“Jan De Meuter, de zaakvoerder van Modero Gerechtsdeurwaarders, is de man die het sociale aspect van ons beroep heeft opgenomen in een nieuw statuut waarbij de sociale rol van de gerechtsdeurwaarder verankerd is in de deontologie.”

“Een derde van de mensen die in ons kantoor in Antwerpen werkt heeft geen Belgische vader of moeder. Wij kijken bij de aanwerving van nieuwe mensen niet naar kleur, geloof of diploma’s. Enkel het persoonlijke verhaal telt.”

“Wij proberen als organisatie een weerspiegeling te zijn van de maatschappij. Op die manier kunnen we mensen ook beter helpen.”

Over de sterke band tussen Modero en City Pirates:

“Ook als gerechtsdeurwaarders hebben wij de missie om de maatschappij mee te kneden en vorm te geven. We hebben een sterke band met de mensen die wij helpen en weten als geen enkele andere juridische actor hoe het zit met de barometer van de maatschappij. Kansarme mensen worden nog te vaak vergeten. Modero is verliefd op het project van City Pirates omdat zij hier elke dag aan willen werken en hun verantwoordelijkheid willen nemen.”

“Modero heeft twee maatschappelijke werkers in dienst die voltijds voor City Pirates werken. Zij steken elke dag de handen uit mouwen om mee het verschil te maken.”

“Alle kinderen ongeacht hun achtergrond moeten kansen krijgen. Vandaag staan er een vijfhonderdtal mensen op de wachtlijst die graag voor City Pirates zouden willen spelen. Dit zegt denk ik genoeg over de vraag naar projecten als deze.”

“Voetbal is slechts het middel. Het gaat over meer dan dat: competenties aanleren, huiswerkbegeleiding, conversatiegroepen, sollicitatieskills en nog andere structurele werkingen om jongeren en ouders bij te staan.”

“De driehoek club-school-ouders is enorm belangrijk. Midden in deze driehoek staat het kind. De club alleen kan niet alles dragen. De band met de scholen is belangrijk om beter zicht te krijgen op mogelijke problemen. Om de band met de ouders te versterken hebben onze sociale werkers vorig jaar 230 huisbezoeken gedaan.”

“Dit is geen geitenwollensokkenverhaal. Voor wat hoort wat. Kinderen die in dit project worden betrokken moeten engagement en respect tonen.”

We onthouden vooral: samen de handen uit de mouwen steken om mee vorm te geven aan een diverse samenleving.

Bedankt Paul voor de interessante presentatie!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*