Clubleven & Evenementen

Medisch kabinet

Het medisch kabinet opent zijn deuren voor de jeugdspelers van de City Pirates Merksem, Luchtbal en Olympic Deurne vanaf woensdag 28/9/2016.

 

 • Missie en visie van de medische cel :
  De medische cel is verantwoordelijk voor de preventie, behandeling en opvolging van sportletsels bij de jeugdspelers , gewestelijke reserven , eerste ploeg Olympic Pirates en City Pirates B.
  Zij zijn ook verantwoordelijk voor de opleiding van trainers en afgevaardigden betreffende de preventie van sportletsels, EHBO en het gebruik van de defibrillator (AED-toestel).

 

 • Wat : 1 X /week gaat er een medische consultatie door in aanwezigheid van een arts (Dr Spans), kinesist ( Marc Luyckx) en een verpleegkundige (Veerle Stalmans). Op deze consultatie kan er een voorlopige diagnose gesteld worden van een letsel, een kine-behandeling voorgeschreven worden of doorverwezen worden naar een specialist.
  Wij hebben een samenwerkingsverband met Dr Jansen, orthopedisch chirurg in Monica, en cardioloog Mick Luyckx in Jan Palfijnziekenhuis.
  De nodige verzekeringsdocumenten zullen tijdens de consultatie ingevuld worden.

 

 • Wanneer : Elke woensdagavond van 19u00 tot 20u30, vanaf woensdag 28/9/2016.
  Waar : In de kine-ruimte van het nieuwe gebouw naast het secretariaat.
  Wie : alle jeugdspelers, gewestelijke reserven, spelers van de 1e ploeg Olympic en City Pirates B, trainers en afgevaardigden die een letsel oplopen tijdens training of wedstrijd zijn ook welkom.

 

 • Praktische regelingen:
  – De jeugdspeler moet vergezeld zijn door 1 ouder.
  – De consultatie is gratis.
  – Langs de buitenkant van het gebouw schuift men aan.
  – Klevertje van de mutualiteit meebrengen.
  – Noodzakelijke kine-behandelingen zijn wel betalend. Deze worden terugbetaald door mutualiteit en/of verzekering als dit is aangegeven bij KBVB.
  – Keuze van arts of kinesist is vrij, maar gebeurt bij voorkeur bij de clubkinesist en/of samenwerkende specialisten om zo de opvolging te kunnen garanderen.

 

 • Leden medische cel
  Dr. Philippe Spans: Sportarts (io)/ Screening

Dr Nick Jansen: Orthopedisch chirurg Monica

Dr Mick Luykx: Cardioloog Jan Palfijnziekenhuis

Marc Luyckx: Kinesist

Veerle Stalmans: Verpleegkundige

Erik De Vadder: Spoedverpleegkundige

TVJO LOCKEFEER PATRICK

Facebook : Medisch kabinet

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*