VISIE & MISSIE


VISIE:

Voetbal de motor, sociaal engagement de brandstof, diversiteit de kracht!”

 

MISSIE:

“Alle kinderen uit Antwerpen via voetbal competenties aanleren met oog voor respect, gelijkwaardigheid en engagement om ze zo kansen te bieden met perspectief op een betere toekomst